VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Chú ý mẫu luận án phông cỡ 13pt

Posted by nhdien on 19/04/2010

Một số bạn dùng mẫu luận án phông cỡ 13pt có một số thắc mắc, tôi tóm tắt trả lời như sau:
1. Dùng gói lệnh \usepackage[13pt]{vnextsizes} là tốt nhất, để gói lệnh vị trí đầu tiên.
2. Sửa lại cỡ trang thêm vào true
\setlength{\textwidth}{6.truein}
\setlength{\topmargin}{-0.5truein}
\setlength{\textheight}{9.25truein}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.2}
Một số công thức toán phóng to tràn ra ngoài, bạn phải căn chỉnh lại hoặc là dùng (\mall <công thức>} để thu gọn công thức lại
3. Dùng gói lệnh đồ thị \usepackage{graphicx} chứ không phải graphics. Trong hình đặt lại kích cỡ như
\begin{figure}[!ht]
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.75]{sodokhoi.pdf}
\caption{sơ đồ thuật toán}\label{fig:}
\end{center}
\end{figure}
chú ý là tùy chọn [scale=0.75] bằng ảnh bình thường.
4. Thêm gói lệnh \usepackage{mathptmx}
để chữ việt đậm và đẹp hơn.
5. Vẫn biên dịch từ TeX—>PDF thì tốt  hơn.
Tôi làm lại mẫu bạn lấy tại đây
Kết quả là

One Response to “Chú ý mẫu luận án phông cỡ 13pt”

  1. Loi said

    thầy ơi, làm như vậy rồi thì em không thế thay đổi cỡ chữ trong các bảng ở phần phụ lục, 13pt lại quá lớn so với nội dung trong bảng. Thầy có thể giúp em không ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: