VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

tabularborder.sty làm đẹp đường kẻ bảng

Posted by nhdien on 17/04/2010

Gói lệnh của Johannes Fink mới xuất hiện có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/tabularborder/
Nhằm kẻ một số khung bảng đẹp và thuận tiện hơn.Đặc biệt có ba lệnh kẻ ngang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: