VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dcolumn.sty định dạng cột một bảng

Posted by nhdien on 15/03/2010

Trong bó công cụ của LaTeX có gói lệnh dcolumn.sty để sắp các số thập phân trong bảng dễ hơn
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/
Gói lệnh dùng định nghĩa lại thuộc tính cột của môi trường array và tabular.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: