VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

overpic.sty đặt hình và chữ thêm trên hình đã có

Posted by nhdien on 13/03/2010

Gói lệnh để viết chữ đè lên hình hoặc đặt một hình trên hình khác có tại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: