VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

shadedthm.sty tô màu bóng nội dung môi trường định lý

Posted by nhdien on 11/03/2010

Gói lệnh shadethm.sty làm định dạng các định lý có tại
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/shadethm/
Mục đích là định dạng định lý với các khung biến hóa của người dùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: