VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

theorem.sty bổ sung thuộc tính môi trường định lý

Posted by nhdien on 10/03/2010

Gói lệnh theorem.sty đưa ra nhiều khả năng định dạng lại định nghĩa môi trường định lý có tại
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: