VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

anyfontsize.sty gói lệnh lấy mọi cỡ phông

Posted by nhdien on 08/03/2010

Tác giả Péter Szabó cung cấp một gói lệnh tại
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/anyfontsize/
Gói lệnh có thể cung cấp mọi cỡ phông trong văn bản.
Chỉ bằng lệnh
{\fontsize{28}{28}\selectfont Nguyễn Hữu Điển}

One Response to “anyfontsize.sty gói lệnh lấy mọi cỡ phông”

 1. hatuong said

  Kính gửi thầy Điển!
  Nhờ Thầy chỉ giúp em. Em dùng một số font khi soạn luận án, nhưng khi dịch máy báo thiếu gói font utmr8v.tfm, em tìm và tải về nhưng đều không được, nhờ Thầy chỉ giúp em ạ?
  Trân trọng cảm ơn Thầy!
  Trả lời
  Cài đặt phông hơi khó, tất nhất là tìm chỗ nào sử dụng font đó thì bỏ đi hoặc thay băng font có thể chạy được. Còn phông bạn nói tôi không biết và để làm gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: