VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

bbm.sty Gói lệnh phông chữ rỗng cho các ký tự nhỏ

Posted by nhdien on 07/03/2010

Một gói lệnh cung cấp phông chữ rỗng đẹp có tại
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/bbm/
Trong  MiKTeX cũng cung cấp gói lệnh này, nếu có CD hãy nạp vào từ đĩa.

One Response to “bbm.sty Gói lệnh phông chữ rỗng cho các ký tự nhỏ”

  1. cấn hướng dẫn sử dụng metapost said

    Thầy ơi! Thầy có thể soạn thảo thêm hướng dẫn sử dụng metapost trong vietex 2.8 không? Em sử dụng công cụ chuyên đuôi hình trong vietex thì nó báo lỗi ạ! còn mầy file pdf hướng dẫn sử dụng các gói sao không down được mặc dù lúc trước down được.

    Trả lời
    Trong hướng dẫn của nó rất rõ, tôi không có thời gian dịch và thử nghiệm, bạn nào có thì cùng chia sẻ với nhau và cả tôi nữa. Cám ơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: