VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

bbding.sty Gói lệnh phông nhiều ký hiệu đẹp

Posted by nhdien on 05/03/2010

Một gói lệnh cung cấp phông các biểu tượng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: