VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

binhex.sty Chuyển đổi các hệ cơ số

Posted by nhdien on 04/03/2010

Gói lệnh chuyển đổi hệ cơ số 10 sang các cơ số khác như hệ nhị phân, …

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/generic/kastrup/

Thực ra gói lệnh có binhex.dtx và binhex.ins và kết quả mở ra là binhex.tex và binhex.drv. Muốn tạo gói lệnh đặt tên là index.sty có hai lệnh \input binhex
\endinput.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: