VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

array.sty gói công cụ thêm vào mảng và bảng một số lệnh

Posted by nhdien on 03/03/2010

Một gói lệnh trong bó công cụ của LaTeX có tại
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/
do Frank Mittelbach, David Carlisle viết mới được cập nhật gói lệnh array.sty.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: