VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

hhline.sty Tinh chỉnh đường kẻ trong bảng

Posted by nhdien on 02/03/2010

Trong tổ hợp công cụ của LaTeX ở

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/

Có gói lệnh hhline.sty tinh chỉnh các đường kẻ ngang và dọc trong môi trường mảng array và môi trường bảng tabular.

One Response to “hhline.sty Tinh chỉnh đường kẻ trong bảng”

  1. HienNguyen said

    Thưa thầy, thầy có thể chỉ em cách vẽ bảng buttcher trong Latex ạ! Em không muốn hiện các đường kẻ dọc giữa các cột trong bảng Buttcher ạ. Em cảm ơn thầy!
    Trả lời
    Tôi không biết chương trình bạn đang dùng. Thường phần mềm chỉ trợ giúp ra lệnh TeX sau đó là sử trên tệp LaTeX khi đã hiểu bảng là gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: