VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

alnumsec.sty định dạng lại số đếm chương và đoạn

Posted by nhdien on 01/03/2010

Frank K\”{u}ster viết gói lệnh định dạng lại các số chương và đoạn, đặc biệt là các số  la mã.

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/alnumsec/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: