VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

ifsym.sty Gói lệnh cho phông các biểu tượng

Posted by nhdien on 28/02/2010

Tác giả Ingo Kloeckl có làm gói lệnh kèm với phông một số biểu tượng rất tốt và có ích, có tại địa chỉ

http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/ifsym/

Sau đây là các phông tôi đã thử đều thành công.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: