VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

arydshln.sty đường kẻ đứng và ngang đứt đoạn trong bảng

Posted by nhdien on 26/02/2010

Trong LaTeX môi trường mảng array hoặc bảng tabular và tabular* có phần đầu định dạng các cột và căn lề trong cột như {r|c|ll} và các lệnh \\, \hline, \cline và  \multicolumn. Gói lệnh có tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/arydshln/

vẫn dữ nguyên định dạng về mảng và bảng, nhưng thêm khả năng đường kẻ đứng dùng ký hiệu | được thay bằng : thành đường kẻ đứt đoạn. Các đường kẻ ngang cũ vẫn tác dụng nhưng thêm khả năng đường kẻ ngang bằng đường đắt đoạn do hai lệnh \hdashline và \cdashline tương tự như \hline và \cline.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: