VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh vruler.sty đo chiều cao của một trang

Posted by nhdien on 24/02/2010

Để dễ dàng tính toán chiều dọc của tài liệu gói lệnh ruler.sty cung cấp đánh số dòng ngoài lề để biết được khả năng sắp xếp.

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/misc/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: