VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lớp và gói lệnh subfiles cho nhiều tệp trong một dự án

Posted by nhdien on 23/02/2010

Trong VieTeX quản lý dự án nhiều tệp chia ra thành một tệp chính và các tệp con lấy vào bằng lệnh \verb!\input!. Trong khi biên dịch thì đặt tệp chính bao hàm các tệp khác, dù ở đâu ta dịch cũng lấy tệp chính ra dịch.Như vậy quản lý dự án theo chương trình VieTeX. Cách tiếp cận của gói lệnh và lớp subfiles tương tự, nhưng thuần bằng các lệnh LaTeX.

Tác giả Federico Garcia đã làm ra quy trình này hiện có tại
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/macros/latex/contrib/subfiles/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: