VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

moreverb.sty các khả năng quanh môi trường mã nguồn

Posted by nhdien on 22/02/2010

Gói lệnh được viết bởi Robin Fairbairns sau đó tiếp tục bởi Angus Duggan, Rainer Schöpf và Victor Eijkhout hiện tại đang có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/moreverb/
mục đích của gói lệnh là
Cố định các mã nguồn theo cách ta gõ vào.
Đánh số dòng cho môi trường này.
Đọc và ghi nội dung môi trường vào tệp; có làm khung cho văn bản đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: