VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh keycommand.sty làm từ khóa của tùy chọn cho một lệnh

Posted by nhdien on 17/02/2010

Bạn đã dùng gói lệnh beamer.sty hoặc một số gói lệnh khác thì thấy các tùy chọn thông số với từ khóa trong ngoặc vuông bằng một giá trị nào đó. Gói lệnh keycommand.sty nhằm mục đích định nghĩa lệnh với từ khóa dễ dàng hơn. Gói lệnh này mới và đã có trong MiKTeX 2.8 và tại

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/keycommand/

Một gợi ý quan trọng của gói lệnh là những lệnh có nhiều đối số là số lượng có thể định nghĩa thành lệnh với khóa tùy chọn dễ sử dụng và dễ hiểu hơn.Cũng như các bài giới thiệu ở đây tôi chỉ đưa ra cách sử dụng, còn kỹ thuật tạo ra gói lệnh thì bạn nào quan tâm sẽ sẽ tìm hiểu trực tiếp của gói lệnh thì hay hơn. Nhất là ta đã biết một phần ứng dụng của gói lệnh, rồi muốn cải tiến và phát triển thêm. Bạn nào muốn lập trình TeX thì nên quan tâm tới gói lệnh kiểu như thế này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: