VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

vwcol.sty – chia cột văn bản

Posted by nhdien on 16/02/2010

Hiện nay ta biết ba gói lệnh liên quan tới cột của trang văn bản là
1. multicol.sty gói lệnh cơ bản chia một đoạn thành các cột khác nhau, bằng cách sắp đầy một cột mới đến cột tiếp theo.
2. multicolpar.sty cũng chia cột nhưng mỗi đoạn được đặt vào cột theo chiều ngang.
3. parallel.sty gói lệnh chia cột nhưng bằng lệnh đặt bên trái và phải, có một số lệnh riêng hơi khó dùng.
Ba gói lệnh trên bạn có thể xem lại bài trong trang web này:
Các gói lệnh làm cột văn bản, 12/09/2009


Bài này nói về gói lệnh  vwcol.sty chia cột dễ dàng với bề rộng khác nhau, bạn có thể lấy về từ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/vwcol/

Tác giả của gói lênh là Will Robertson.

One Response to “vwcol.sty – chia cột văn bản”

  1. thầy ơi..thầy hướng dẫn em chi tiết cách dùng gói vwcol này với ạ..sao em thử như thầy hướng dẫn đều lỗi không chạy được ạ…ở trên thầy ghi \lipsum[1] là gì vậy ạ..@@

    em cảm ơn thầy ạ
    Trả lời
    Lỗi do nhiều vấn đề, \lipsum[1] lấy dữ liệu trong gói lệnh \usepackage{lipsum} (nạp nó vào chưa?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: