VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX 2.8 Được cập nhật

Posted by nhdien on 16/02/2010

Do sơ xuất khi đóng gói VieTeX 2.8 tôi đã lấy tệp help–>practicalhelp cũ của phiên bản 2.6. Phiên bản 2.7 và 2.8 có rất nhiều thay đổi, tôi đã biên dịch lại tệp trợ giúp này. Tôi đã sửa mọi đường dẫn lấy vietex 2.8 đến tệp vietex28a.zip mới. Bạn nào bây giờ mới lấy thì có đầy đủ dung lượng là 14MB chứ không phải 11MB như cũ. Theo thống kê đã có 30 bạn vào lấy VieTeX 2.8, các bạn có thể lấy lại hoặc lấy lại rồi chép phần Help vào cũng được. Theo thông kê thì VieTeX 2.7 đã có 3000 lượt các bạn lấy về. Chúc các bạn sử dụng tốt cho công việc của mình.
Bạn có thể lấy tại đây: Phiên bản mới VieTeX 2.8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: