VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for February, 2010

ifsym.sty Gói lệnh cho phông các biểu tượng

Posted by nhdien on 28/02/2010

Tác giả Ingo Kloeckl có làm gói lệnh kèm với phông một số biểu tượng rất tốt và có ích, có tại địa chỉ

http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/ifsym/

Sau đây là các phông tôi đã thử đều thành công.

Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | Leave a Comment »

vieextsizes.sty định dạng phông cỡ chữ cho văn bản

Posted by nhdien on 27/02/2010

Vào khoảng năm 1999-2000  James Kilfiger có đưa ra gói lệnh extsizes.sty và các lớp văn bản mở rộng cho các cỡ phông, 8pt, 9pt, 14pt, 17pt, 20pt vì LaTeX chỉ định dạng cho phông cỡ chữ 10pt, 11pt, 12pt. Gói lệnh đã được sửa một lần vào năm 2007, chủ yếu sửa trên tệp size17.clo và size20.clo. Gói lệnh hiện có tại
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/extsizes/
Do nhu cầu luận án của Việt nam đòi hỏi phải có phông 13pt cho cỡ chữ. Tác giả Thái Phú Khánh Hòa đã dựa trên gói lệnh trên viết thêm cỡ phông 13pt, 13.5pt, 15pt, 16pt hiện có tại
http://vntex.sourceforge.net/vntexse4.html
Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | 4 Comments »

arydshln.sty đường kẻ đứng và ngang đứt đoạn trong bảng

Posted by nhdien on 26/02/2010

Trong LaTeX môi trường mảng array hoặc bảng tabular và tabular* có phần đầu định dạng các cột và căn lề trong cột như {r|c|ll} và các lệnh \\, \hline, \cline và  \multicolumn. Gói lệnh có tại địa chỉ Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | Leave a Comment »

bsheaders.sty làm đường kẻ khung đầu chương

Posted by nhdien on 25/02/2010

Gọi lệnh bsheaders.sty chỉ làm mỗi việc kẻ đường trên các tiêu đề chương có tại
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/bsheaders/
các mẫu tiêu đề chương đã có rồi chỉ cần đưa dói lệnh vào là được.
Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | 3 Comments »

Gói lệnh vruler.sty đo chiều cao của một trang

Posted by nhdien on 24/02/2010

Để dễ dàng tính toán chiều dọc của tài liệu gói lệnh ruler.sty cung cấp đánh số dòng ngoài lề để biết được khả năng sắp xếp. Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | Leave a Comment »

Lớp và gói lệnh subfiles cho nhiều tệp trong một dự án

Posted by nhdien on 23/02/2010

Trong VieTeX quản lý dự án nhiều tệp chia ra thành một tệp chính và các tệp con lấy vào bằng lệnh \verb!\input!. Trong khi biên dịch thì đặt tệp chính bao hàm các tệp khác, dù ở đâu ta dịch cũng lấy tệp chính ra dịch.Như vậy quản lý dự án theo chương trình VieTeX. Cách tiếp cận của gói lệnh và lớp subfiles tương tự, nhưng thuần bằng các lệnh LaTeX. Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | Leave a Comment »

moreverb.sty các khả năng quanh môi trường mã nguồn

Posted by nhdien on 22/02/2010

Gói lệnh được viết bởi Robin Fairbairns sau đó tiếp tục bởi Angus Duggan, Rainer Schöpf và Victor Eijkhout hiện tại đang có tại Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | Leave a Comment »

xtab.sty bảng kéo dài hơn một trang được ngắt

Posted by nhdien on 21/02/2010

Gói lệnh xtab.sty do các tác giả Peter Wilson, Herries Press viết nhằm khắc phục một số nhược điểm của gói lệnh supertabular.sty, gói lệnh này tôi đã đề cập tới trong cuốn sách thứ 2 về TeX của tôi. Mục đích của các gói lệnh này là tự động ngắt các bảng quá dài hơn một trang, còn dùng môi trường tabular thì không làm được. Bạn có thể lấy gói lệnh tại địa chỉ

http://www.tex.ac.uk/tex-archive/macros/latex/contrib/xtab/
Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | 2 Comments »

dashundergaps.sty đường kẻ và dấu chấm chấm dưới văn bản

Posted by nhdien on 20/02/2010

Ta có nhiều gói lệnh vè gạch dưới, tạo đường kẻ trên dòng hay các dấu chấm trên dòng, nhưng vẫn chưa đủ và thuận tiện dùng trong nhiều tình thế. Tác giả Merciadri Luca viết gói lệnh dashundergaps.sty nhằm tạo dấu kẻ dưới, dấu đất đoạn, dấu chấm cho các dòng văn bản. Gói lệnh có tại Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hướng dẫn sử dụng VieTeX 2.8

Posted by nhdien on 19/02/2010

Trong các chức năng của chương trình VieTeX bạn vào Help và Practical Help thì cũng có đủ hướng dẫn sử dụng. Theo yêu cầu của nhiều bạn tôi gom lại thành tập, có thể còn thiếu và không đầy đủ. Thời gian có hạn tôi sẽ hoàn thành tiếp nội dung so với phương án đưa lên đây. Tôi có một số lưu ý về bản VieTeX và trang Web này sau đây:
Read the rest of this entry »

Posted in VieTeX | Tagged: , | 8 Comments »

dirtree.sty thể hiện cây dữ liệu

Posted by nhdien on 18/02/2010

Jean-Côme Charpentier đã viết gói lệnh thể hiện cây thư mục dirtree.sty có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/generic/dirtree/

Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | Leave a Comment »

Gói lệnh keycommand.sty làm từ khóa của tùy chọn cho một lệnh

Posted by nhdien on 17/02/2010

Bạn đã dùng gói lệnh beamer.sty hoặc một số gói lệnh khác thì thấy các tùy chọn thông số với từ khóa trong ngoặc vuông bằng một giá trị nào đó. Gói lệnh keycommand.sty nhằm mục đích định nghĩa lệnh với từ khóa dễ dàng hơn. Gói lệnh này mới và đã có trong MiKTeX 2.8 và tại

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/keycommand/

Một gợi ý quan trọng của gói lệnh là những lệnh có nhiều đối số là số lượng có thể định nghĩa thành lệnh với khóa tùy chọn dễ sử dụng và dễ hiểu hơn.Cũng như các bài giới thiệu ở đây tôi chỉ đưa ra cách sử dụng, còn kỹ thuật tạo ra gói lệnh thì bạn nào quan tâm sẽ sẽ tìm hiểu trực tiếp của gói lệnh thì hay hơn. Nhất là ta đã biết một phần ứng dụng của gói lệnh, rồi muốn cải tiến và phát triển thêm. Bạn nào muốn lập trình TeX thì nên quan tâm tới gói lệnh kiểu như thế này. Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | Leave a Comment »

VieTeX 2.8 Được cập nhật

Posted by nhdien on 16/02/2010

Do sơ xuất khi đóng gói VieTeX 2.8 tôi đã lấy tệp help–>practicalhelp cũ của phiên bản 2.6. Phiên bản 2.7 và 2.8 có rất nhiều thay đổi, tôi đã biên dịch lại tệp trợ giúp này. Tôi đã sửa mọi đường dẫn lấy vietex 2.8 đến tệp vietex28a.zip mới. Bạn nào bây giờ mới lấy thì có đầy đủ dung lượng là 14MB chứ không phải 11MB như cũ. Theo thống kê đã có 30 bạn vào lấy VieTeX 2.8, các bạn có thể lấy lại hoặc lấy lại rồi chép phần Help vào cũng được. Theo thông kê thì VieTeX 2.7 đã có 3000 lượt các bạn lấy về. Chúc các bạn sử dụng tốt cho công việc của mình.
Bạn có thể lấy tại đây: Phiên bản mới VieTeX 2.8

Posted in VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

vwcol.sty – chia cột văn bản

Posted by nhdien on 16/02/2010

Hiện nay ta biết ba gói lệnh liên quan tới cột của trang văn bản là
1. multicol.sty gói lệnh cơ bản chia một đoạn thành các cột khác nhau, bằng cách sắp đầy một cột mới đến cột tiếp theo.
2. multicolpar.sty cũng chia cột nhưng mỗi đoạn được đặt vào cột theo chiều ngang.
3. parallel.sty gói lệnh chia cột nhưng bằng lệnh đặt bên trái và phải, có một số lệnh riêng hơi khó dùng.
Ba gói lệnh trên bạn có thể xem lại bài trong trang web này:
Các gói lệnh làm cột văn bản, 12/09/2009

Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | 1 Comment »

relsize.sty gói lệnh phóng to nhỏ ký tự và kí hiệu

Posted by nhdien on 15/02/2010

Trong LaTeX có các cỡ chữ 10pt, 11pt, 12pt, còn các cỡ khác của chữ và công thức trong văn bản thì dùng gói lệnh riêng hoặc dùng các lệnh sau đây ngay ở đầu văn bản.

Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | 2 Comments »

 
%d bloggers like this: