VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for January 17th, 2010

dethi.sty 1.1 làm đề thi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 17/01/2010

Tôi đã xem xét lại gói lệnh, không có thay đổi gì nhiều. Để tránh nhầm lẫn đổi examdesign.cls thành vieexamdesign.cls để sử dụng độc lập. Còn các chức năng khác tôi cũng muốn sửa nhưng chưa được, kể cả các phương án trải dài 4 cột.

Read the rest of this entry »

Posted in package | Tagged: , , | 15 Comments »

 
%d bloggers like this: