VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh keystroke.sty vẽ nút bàn phím

Posted by nhdien on 16/01/2010

Mô tả các nút của bàn phím bằng LaTeX bằng gói keystroke.sty có tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/keystroke/

của tác giả Werner Fink, gói lệnh có đã lâu, lần cập nhật cuối cùng năm 2000.  Bạn có thể sử dụng dễ dàng và nếu học tập ở mã nguồn nhiều điều khi lập trình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: