VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh float.sty định nghĩa môi trường động

Posted by nhdien on 15/01/2010

Trong LaTeX bình thường luôn có thế độ đặt hình và bảng động, nghĩa là TeX sẽ tính toán đặt khối hình và bảng vào nơi thích hợp nhất trong văn bản như tại vị trí đặt lệnh không đủ chỗ cho hình thì nó chuyển qua trang kế tiếp hoặc đầu hay cuối trang. Trong khi sử dụng các môi trường động này cũng có nhiều khó khăn vì tính đa dạng của các môi trường khác ảnh dưởng đến việc đặt hình. Tác giả Anselm Lingnau đã viết gói lệnh float.sty cho loại môi trường này, bao hàm cả các môi trường đã có và thêm rất nhiều chức năng quan trọng khác như cố định tại vị trí, các chú thích thay đổi nơi đặt quanh hình, tạo ra môi trường mới như hình và bảng,…Nguyên bản tại

http://www.tex.ac.uk/tex-archive/macros/latex/contrib/float/

Vì tầm quan trọng của gói lệnh nên tôi liệt kê ra đây.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: