VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for January 5th, 2010

Tuyển tập đề thi Olympic Toán (Tập 4)

Posted by nhdien on 05/01/2010

Nếu bạn nào tinh ý thì những tập trước nhãn đề bài ảnh hưởng đến nội dung thân bài. Tôi vừa sửa lại và cả gói lệnh đều được thực hiện như bài trong tệp sau:

Read the rest of this entry »

Posted in maths | Tagged: , , | 2 Comments »

 
%d bloggers like this: