VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tuyển tập đề thi Olympic Toán (Tập 3)

Posted by nhdien on 04/01/2010

Năm 2000 còn một số bài tập nữa, nhưng tôi chỉ thu gom được thêm 33 bài. Mong các bạn tham khảo:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: