VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tuyển tập đề thi Olympic Toán (Tập 2)

Posted by nhdien on 03/01/2010

Khi làm tập này mới phát hiện ra một lỗi rất tinh vi trong gói lệnh, mặc dù chỉ thiếu lệnh nhóm các đối số của lệnh nội dung đề bài và lời giải.

Kỳ này chỉ có 49 bài mà tôi thu gom được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: