VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Mẫu các tiêu đề chương của cuốn sách

Posted by nhdien on 14/12/2009

Tác giả LarsMadsen dựa trên những tài liệu đã có thiết kế thêm một số tiêu đề chương. Bạn có thể tham khảo tại địa chỉ

http://ctan.tug.org/tex-archive/info/latex-samples/MemoirChapStyles/

Gói lệnh titlesec.sty đã mô tả thay đổi tiêu đề chương cách dễ dàng.  Bạn xem lại bài

titlesec.sty – Làm lại các tiêu đề chương, đoạn theo ý muốn, 11/07/2009
Tôi chỉ liệt kê các định dạng tiêu đề câu cùng với cách thay đổi lệnh của nó. Tham khảo dễ dàng để sử dụng, sau này sẽ tích hợp vào VieTeX 2.8.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: