VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Mẫu các trang bìa cuốn sách

Posted by nhdien on 13/12/2009

Tác giả Peter Wilson có tuyển tập các mẫu bìa sách được thiết kế bằng LaTeX. Bạn có thể tham khảo tại địa chỉ

http://ctan.tug.org/tex-archive/info/latex-samples/TitlePages/

Tác giả tài liệu đã thiết kế bìa sách theo các mẫu đã có trên một số bìa cuôna sách đã được xuất bản. Tôi chỉ nhúng các bìa vào tiếng Việt và liệt kê lại để tham khảo khi dùng. Mỗi bìa là một lệnh định nghĩa khi dùng thì chép vào phần đầu rồi dùng
\begin{titlepage}
\titleJT
\end{titlepage}
Đây là lệnh trang bìa đầu tiên. Khi dùng các bạn tìm tên lệnh tương ứng với trang bìa.

3 Responses to “Mẫu các trang bìa cuốn sách”

 1. thuan said

  Thầy có thể cho em link download các trang bìa đẹp được không ạ.
  Trả lời
  Bìa chẳng đẹp với ta đâu, tôi không biết để đâu vì không bao giờ dùng đã lậu rồi.

 2. Tấn Phong said

  Xin cám ơn thầy! Em sẽ cố gắng.

 3. Tấn Phong said

  Để làm mẫu bìa JT, em đánh:

  \documentclass[oneside]{book}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
  \newcommand*{\FSfont}[1]{%
  \fontencoding{T1}\fontfamily{#1}\selectfont}
  \newlength{\drop}
  \newlength{\tpwidth}\setlength{\tpwidth}{0.9\textwidth}
  \newlength{\tpheight}\setlength{\tpheight}{0.9\textheight}
  \newlength{\txtheight}\setlength{\txtheight}{0.9\tpheight}
  \newlength{\txtwidth}\setlength{\txtwidth}{0.9\tpwidth}
  \newcommand*{\titleJT}{\begingroup% Jan Tschichold: typographer
  \FSfont{5gm}% Garamond
  \drop = 0.08\txtheight
  \vspace*{\drop}
  \hspace*{0.3\txtwidth}
  {\Large The Author}\\[2\drop]
  \hspace*{0.3\txtwidth}{\Huge\itshape The Big Book of}\par
  {\raggedleft\Huge\itshape Conundrums\par}
  \vfill
  \hspace*{0.3\txtwidth}{\Large \plogo} \\[0.5\baselineskip]
  \hspace*{0.3\txtwidth}{\Large The Publisher}
  \vspace*{\drop}
  \endgroup}

  \begin{document}
  \begin{titlepage}
  \titleJT
  \end{titlepage}
  \end{document}

  ; thì VieTex báo là lỗi http://i821.photobucket.com/albums/zz133/thaybanhlot/Capture-1.jpg. Em mới học latex nên không biết nhiều. Xin thầy giúp em!
  Trả lời
  Thường những mẫu tôi đưa lên bài là chạy được và thử được trong hệ thông cài đặt của tôi. Còn bạn bị lỗi tôi cũng không thể biết cụ thể máy bạn thế nào. Hãy làm các mẫu đơn giản trước đã khi đã thao về TeX rồi thì hãy làm thêm và chính cái bạn vướng mắc mới thúc bạn phải học thêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: