VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Hướng dẫn sử dụng mẫu đề thi tự luận bằng LaTeX

Posted by nhdien on 10/12/2009

Trên cơ sở gói lệnh answers.sty ta có thể soạn thảo các đề thi dễ dàng cả phần câu hỏi và đáp án một lúc. Khi cần in ra câu hỏi riêng và đáp án riêng hoặc không đều được. Để dễ dàng sử dụng tôi làm một mẫu với các tiêu đề, định dạng đề thi các bạn dùng ngay không phải làm gì mà chỉ đặt nội dung vào thôi.

Tài liệu này kết hợp với hướng dẫn của gói lệnh answers.sty các bạn tự tham khảo và sáng tạo ra các định dạng khác.

Tài liệu hướng dẫn và bài mẫu lấy tại đây dethituluan.zip

Mẫu đề thi

4 Responses to “Hướng dẫn sử dụng mẫu đề thi tự luận bằng LaTeX”

 1. E chào thầy! nhờ thầy chỉ giúp:
  Hiện tại e có 3 file ngân hàng bài tập chuong1.tex, chuong2.tex, chuong3.tex tương ứng với 3 chương: 1,2,3 soạn bằng Tex. Bây giờ e muốn tạo ra các đề thi bao gồm 3 câu, mỗi câu lấy từ 1 file ở trên thì phải làm thế nào ạ?
  E rất mong thầy chỉ bảo!
  Trả lời
  Bạn xem kỹ c\hướng dẫn sử dụng lamdethi.sty sẽ biết cách lấy câu hỏi ở các tệp câu hỏi như thế nào. Tìm lại bài đó và đọc lại tài liệu hướng dẫn nhé.

  • Nguyen Dinh Duong said

   e đã thử và làm được một nửa mong muốn lúc đầu thầy ạ. Tuy nhiên ở trường e mỗi lần thi hết môn cần một bộ 8 đề tự luận để tránh hiện tượng trao đổi trong phòng thi.(mỗi phòng thi 60 sinh viên). Vậy e muốn sinh ra 8 đề: mỗi đề 3 câu có nội dung không bị trùng lặp từ 3 file ngân hàng bài tập có sẵn: chuong1.tex, chuong2.tex, chuong3.tex. E chưa biết xử lý vấn đề này ra sao? Mong thầy chỉ bảo!
   Trả lời
   Vì nó lấy ngẫu nhiên nên chưa có cách lấy các câu hỏi khác nhau với các bộ khác nhau, nếu làm được như vậy sẽ không còn ngẫu nhiên nữa, rất khó quản lý điều này. Tôi chưa có cách nào để thực hiện như ý của bạn. Tôi sẽ xem lại vấn đề này sau.

 2. Trần Phú Quý said

  Thầy ơi, thêm lệnh nào để chuyển “Câu 1” —-> “Câu I” (chuyển định dạng số La mã hoa ấy). Em dùng cách định dạng lại số đếm mà không được.
  Trả lời
  – Tôi chưa chuyển bao giờ, để tôi xem lại hướng dẫn của gói lệnh nhé, tạm dùng như cũ vậy.

  • Trần Phú Quý said

   Em tìm được rồi thầy ơi, thêm lệnh:

   \newtheorem{bt}{Câu}
   \newcommand{\RR}{\mathbb R}
   \Newassociation{sol}{Solution}{ans}
   % \newtheorem{ex}{Câu}
   \renewcommand{\solutionstyle}[1]{\textbf{ #1}.}
   \theoremnumbering{Roman}% Khai báo thêm cái này
   \newtheorem{ex}{Câu}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: