VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

amsfonts.sty phiên bản 3 mới cập nhật

Posted by nhdien on 09/12/2009

Hội toán học Mỹ đã tạo ra bộ phông ký hiệu toán mà ngày nay mọi người đều dùng, các bài về Latex hoặc sách của tôi nói về TeX đều có dùng gói lệnh này. Trong MiKTeX cung cấp đầy đủ gói lệnh này và các ký hiệu toán học chuẩn mà gói lệnh này cung cấp.

Gói lệnh này mới được nâng cấp lên phiên bản 3 có tại địa chỉ
http://www.ams.org/tex/amsfonts.html

Gói lệnh này được đóng gói theo tiêu chuẩn TDS (TeX Directory Structure). Do vậy khi lấy về cài vào MiKTeX rất dễ dàng:
1. Mở đóng gói amsfonts.zip và chép toàn bộ thư mục trong thư mục amsfonts vào các thư mục của MiKTeX 2. 7.
2. Chạy Program–>MiKTeX 2.7–>setting
sau đó nhấn nút [refresh FNDB] là xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: