VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

ccaption.sty cải tiếnquản lý chú thích hình và bảng

Posted by nhdien on 07/12/2009

Để quản lý các  chú thích cho các bảng và hình có thêm một số gói lệnh tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/ccaption/

Trong MiKTeX cũng đã có các gói lệnh này. Tùy chọn của gói lệnh này bao hàm các gói lệnh sau:
1. subfigure.sty gói lệnh hiện tại của  Steven Douglas Cochran.
2. subfiggure20.sty gói lệnh phiên bản 2.0 của  subfigure.
3. caption2.sty gói lệnh của Harald Axel Sommerfeldt cho  caption hoặc caption2.
4. titles.sty gắn với mục lục
Khi dùng ccaption.sty cùng với gói nào thì gọi
\usepackage[subfigure,caption2]{ccaption}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: