VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

caption.sty quản lý chú thích hình và bảng

Posted by nhdien on 05/12/2009

Để quản lý các  chú thích cho các bảng và hình có thêm một số gói lệnh tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/caption/
Tại đây có 3 gói lệnh:
caption.sty quản lý chú thích di động cho bảng và hình.
caption2.sty      phiên bản thay thế gói lệnh trên.
ltcaption.sty     Cố định một số vấn đề khi dùng gói lệnh longtable.sty.
Trong MiKTeX cũng đã có các gói lệnh này. Những hướng dẫn sau đây thực hiện được trên caption.sty.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: