VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Phát triển VieTeX 2.7

Posted by nhdien on 25/10/2009

Cho tới hiện tại đã có 2415 lần bạn đọc lấy về để thử. Cám ơn các bạn đã góp ý và tuần vừa qua tôi đã duyệt lại và làm tốt hơn và đơn giản:

1. Trong Menu: Search có chức năng Check [{($)}] các ký tự đặc biệt này, nay nâng cấp tìm toàn bài, tìm vùng bôi đen, tìm đánh dấu giữa 2 dòng đồng thời như hình
vietex4

2. Sửa lại File–>properties thành statistics và thay toàn bộ nội dung và cách thức của mã nguồn: Thống kê tệp hiện thời và cả các tệp đang mở,….
vietex5

3. Đặc biệt sửa đổi đưa vào ngày tháng với tùy chọn thoải mái từ các dấu gạch, đến các khả năng in ra tháng số hoặc tên, ngày trong tuần, ….
vietex6

4. Rất nhiều công việc khác đang soạn như làm giao diện cho đồ thị và các chương trình trợ giúp có giao diện: pstops, psselect, psnup, psbook, psresize,…

5. Rất nhiều gói lệnh tôi sẽ đưa lên đây trong các tuần tới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: