VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bài giảng 6. Bài tập ôn và làm thêm về quy nạp

Posted by nhdien on 07/10/2009

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

Bài 6. NHỮNG BÀI ÔN TẬP VÀ LÀM THÊM

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: