VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Mẫu trình chiếu dùng powerdot.cls

Posted by nhdien on 06/10/2009

Tôi đưa một hai mẫu do các học sinh của tôi làm bài tập để các bạn tham khảo:

Hai mẫu dưới đây đều dịch
TeX–>DVI–>PS–>PDF
Bạn lấy tài liệu tại đây

1. Mẫu của Nguyễn Thị Bình dùng style=husky của powerdot.cls khá hoàn thiện và đẹp.


2. Mẫu của Phạm Thị Thanh dùng style=bframe cũng rất ấn tượng.

One Response to “Mẫu trình chiếu dùng powerdot.cls”

  1. thientam said

    Lớp powerdot có chức năng clock để tạo một đồng hồ đếm khi trình chiếu cũng thấy hay. Nhưng không hiểu sao, khi thêm tự chọn này, thì không tháy xuất hiện cái đồng hồ.

    Trả lời
    Tôi không thực hiện bao giờ, nhưng có lẽ khi có tùy chọn nhưng phải có một lệnh nào nữa ở bân trong mới có tác dụng vị trí đồng hồ. Nếu dỗi tôi sẽ tìm hiểu. Cám ơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: