VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bài giảng 5.2. Quy nạp và các vấn đề liên quan

Posted by nhdien on 06/10/2009

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

Bài 5.  QUY NẠP TOÁN HỌC VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
5.2. Công thức hồi quy và quy nạp
5.3.  Một số đẳng thức tổ hợp
5.4. Bài tập

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: