VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lớp powerdot.cls làm trình chiếu

Posted by nhdien on 04/10/2009

Ta đã biết lớp beamer.cls làm trình chiếu tuyệt vời. Một lớp  lệnh khác đơn giản powerdot.cls, cũng làm trình chiếu, nhưng không được phong phú và đa dạng ý tưởng cho người dùng. Có tại địa chỉ
http://ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/powerdot/

Trong MiKTeX đã có sẵn, bạn xem hướng dẫn chính của gói lệnh. Tôi đã xem xét và viết bản hướng dẫn đơn giản, kèm theo là một mẫu của bạn Đặng Thị Thanh Xuân.
Bạn lấy mẫu tại đây
Khi mở tệp mẫu bạn dịch theo các bước:
TeX–>DVI–>PS–>PDF
Nếu dùng VieTeX quá trình trên đơn giản nhấn các nút liên tục.


Bài mẫu dịch ra sẽ có dạng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: