VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bài giảng 3.2. Quy nạp toán học trong số học và đại số

Posted by nhdien on 02/10/2009

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC 

Bài 3.  QUY NẠP TOÁN HỌC TRONG SỐ HỌC VÀ ĐẠI SỐ
3.3. Chứng minh đẳng thức và tính tổng
3.4. Chứng minh bất đẳng thức
3.5. Quy nạp toán học và dãy số
3.6. Bài tập

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: