VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh variations.sty bảng biến thiên

Posted by nhdien on 23/09/2009

Có rất nhiều cách làm bản biến thiên, tôi đa thực hiện
1. Bằng vẽ hình trong Wintpic
2. Dùng gói lệnh diagram.sty làm giống như lập ma trận.
3. Một gói lệnh đơn giản gần giống với ma trận lập bảng biến thiên đó là variations.sty
có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/generic/variations/

4. Còn gói lệnh nữa là tavar.sty làm bảng biến thiên kỹ hơn và phức tạp hơn.

Gói lệnh còn yếu này được thể hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: