VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Ma trận đặc biệt và gói lệnh bigdelim.sty

Posted by nhdien on 22/09/2009

Dưới đây là một số laoị cấu trúc Matrận đặc biệt. Còn ma trận bình thường trong VieTeX có Menu và nút lấy vào tự động.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: