VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Một số quy tắc đọc ký hiệu

Posted by nhdien on 04/09/2009

Trong bản nháp từ điển thuật ngữ có một chương nói về cách đọc ký hiệu tiếng Anh. Tôi đưa bản nháp những ký hiệu cần đọc, vì tôi không thạo lĩnh vực này mong các bạn giúp đỡ hoặc gợi ý tài liệu. Bạn xem ví dụ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: