VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

mhchem.sty – phương trình phản ứng hóa học

Posted by nhdien on 01/09/2009

1. Giới thiệu gói lệnh
 
Cám ơn bạn đã mách cho gói lệnh này, có tại

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/mhchem/

Trong MiKTeX đã có sẵn. Hiện tại Martin Hensel phát triển đến version=3, gói lệnh rất thông minh thể hiện công thức hóa học và các nguyên tố hóa học. Ở đây ta chỉ xem xét gói lệnh mhchem.sty. Với lệnh \usepackage[version=3]{mhchem} là phiên bản mới có nhiều thay đổi với phiên bản cũ.

2. Sử dụng lệnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: