VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh dropping.sty và dotseqn.sty

Posted by nhdien on 27/08/2009

1. Gói lệnh dropping.sty – Làm lớn từ đầu dòng

Gói lệnh lettrine.sty làm lớn một ký tự đầu dòng, gói lệnh này có thể làm lớn cả một từ đầu dòng

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/dropping/

Ta xét các ví dụ sau

(Bạn xem trong bài)

2. Gói lệnh dotseqn.sty – Làm dấu chấm trong môi trường toán

Làm dấu chấm trong môi trường văn bản bằng \verb!\dotsfill! trong môi trường toán có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/dotseqn/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: