VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh mbboard.sty – phông chữ và ký hiệu nét rỗng

Posted by nhdien on 26/08/2009

1. Giới thiệu

Một gói lệnh có nét rỗng cho cả chữ cái hy lạp và một số ký hiệu khác có tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/mbboard/

Do tác giả Anthony Phan viết. Tôi đã kiểm tra trong MiKTeX không có gói lệnh này.
Khi lấy về bạn mở tệp mbboard.zip và chép toàn bộ tệp trong thư mục texinput vào thư mục mới tạo ra  mbboard trong MiKTeX: ..\tex\latex\mbboard và toàn bộ phông trong thư mục source vào tệp thư mục mới làm ra mbboard trong ..\fonts\source\public\mbboard rồi mở MiKTeX option nhấn nút refresh FNDB là dùng được.

2.Các chữ cái Hy Lạp

Lệnh chữ Hy Lạp thêm bb vào đầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: