VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh dsfont.sty – phông chữ nét rỗng

Posted by nhdien on 25/08/2009

1. Giới thiệu

Trong gói lệnh amssymb.sty (tôi đã sửa) có lệnh \mathbb{R} làm chữ hoa rỗng $\mathbb{R}$. Một gói lệnh khác làm nét rỗng kiểu khác, mỗi ký tự chỉ có một nét như $\mathds{R}$. Đó là gói lệnh dsfont.sty có tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/doublestroke/

Người viết ra gói lệnh này là Olaf Kummer trong đó có một loạt các phông. Trong hướng dẫn của gói lệnh này có các bước cài đặt phông, tệp định nghĩa và ví dụ dsdoc.tex vào hệ thống TeX ví dụ như MiKTeX. Rất may là trong MiKTeX đã có sẵn nhưng dưới cái tên dstroke khi tìm trong chương trình quản lý gói lệnh của MiKTeX. Các bạn có thể cài ngay trong MiKTeX với tên trên, nhưng sử dụng gói vẫn là dsfont.sty. Ta bỏ qua phần cài đặt ở đây.

hinhdsfont

2. Sử dụng gói lệnh

 

 
 

 

One Response to “Gói lệnh dsfont.sty – phông chữ nét rỗng”

  1. kyanh said

    \mathbb{R} không nằm trong gói amsmath

    Trả lời
    Tôi nhầm gói lệnh amssymb.sty mới đúng, cám ơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: