VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh coordsys.sty – Hệ tọa độ và vẽ hình

Posted by nhdien on 21/08/2009

1. Giới thiệu gói lệnh

Có hai gói lệnh để thể hiện trục tọa độ, coordsys.sty cho tọa độ đề các, còn logsys.sty cho hệ tọa độ cực lấy ở:

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/coordsys/

2. Triển khai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: