VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh dingbat.sty – một số biểu tượng

Posted by nhdien on 18/08/2009

1. Giới thiệu

Một gói lệnh có một số ký hiệu là dingbat.sty do tác giả Scott Pakin tạo ra có tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/dingbat/

Gói lệnh định nghĩa dựa vào hai phông chính. Giao diện của LaTeX theo phông ark10.mf và dingbat.mf cho các ký hiệu. Trong MiKTeX đã có sẵn chỉ cần nạp vào và dùng các ký hiệu dưới đây vô cùng đơn giản.

Tìm kiếm các lệnh trong gói lệnh đã có trong VieTeX, trong thư mục @MathSymbols.

2. Các ký hiệu

Bạn xem tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: