VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh cancel.sty – xóa và giản ước

Posted by nhdien on 17/08/2009

Một gói lệnh xóa các phân số hoặc giản ước là
cancel.sty trong gói lớn có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/misc/

Sau đây là ví dụ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: